Модуль RS02 системи BITREK CONNECT


Призначення пристрою

Модуль RS02 (firmware “CAN-Log”) системи Bitrek Connect є комунікаційним пристроєм і призначений для забезпечення зв'язку з універсальним програмованим контролером CAN-шини “CAN-Log” P145/U245.


Комплект поставки

Модуль RS02 системи Bitrek Connect поставляється у наступному комплектації:

  • Модуль RS02 - 1 шт;
  • Технічний паспорт – 1 шт;
  • Гарантійний талон - 1 шт;
  • Пакувальна коробка – 1 шт;
  • Кабель Micro Fit 4-pin - 1 шт;
  • Кабель Micro Fit 6-pin - 1 шт;
  • Гумовий ущільнювач – 3 шт.

Технічні характеристики пристрою

Технічні характеристики пристрою представлені у таблиці 1.

Таблиця 1. Технічні характеристики пристрою

Параметри Характеристики
1 Напруга живлення від 9 до 36 В
2 Струм споживання 20 мА
3 Інтерфейс підключення CAN-Log RS-232
4 Діапазон експлуатаційних температур від -30 ° C до +80 ° C
5 Допустима вологість 80 ± 15%
6 Габаритні розміри (Ш × Д × В) 78 × 83 × 30 мм
7 Маса 130 г
8 Клас захисту корпусу IP44

Зовнішній вигляд та габаритні розміри пристрою

Рис.1. Зовнішній вигляд та габаритні розміри


Призначення виводів

Модуль CN03 оснащений трьома Micro-Fit роз'ємами (Рис.2).

Рис.2. Зовнішній вигляд роз'ємів

Чотириконтактні роз'єми (Рис.3) – це роз'єми шини Connect-Bus, які мають виводи живлення модуля та виводи сигнальної лінії шини.

Рис.3. Роз'єми Connect-Bus №1 та №2

Цоколівка роз'ємів Connect-Bus представлена ​​таблиці 2.

Таблиця 2.Цоколівка роз'ємів Connect-Bus №1 та №2

Найменування контактуТип сигналуПризначення контакту
1 GND Живлення Загальний провід (маса)
2 CAN L Вхід / вихід Сигнал “CAN_L” шини CAN
3 + Vin Живлення «+» Бортового живлення (номінальна напруга 12 В або 24 В)
4 CAN H Вхід / вихід Сигнал “CAN_H” шини CAN

Шестиконтактний роз'єм (Рис.4) – це роз'єм для підключення “CAN-Log”. Має виводи живлення та сигнальні лінії інтерфейсу RS-232.

Рис.4. Роз'єм для підключення «CAN-Log»

Цокольівка роз'єму для підключення «CAN-Log» представлена ​​в Таблиця 3.

Таблиця 3. Цокольівка роз'єму для підключення «CAN-Log»

Назва контакту Тип сигналу Призначення контакту
1 RX D Вхід/вихід Сигнал RX інтерфейсу RS-232
2 + Vin Живлення Вихід «+» бортового живлення (для живлення зовнішніх пристроїв)
3 GND Живлення Загальний провід (маса)
4 TX D Вхід/вихід Сигнал TX інтерфейсу RS-232
5 + Vin Живлення Вихід «+» бортового живлення (для живлення зовнішніх пристроїв)
6 GND Живлення Загальний провід (маса)

Опис органів індикації

На передній панелі модуля з боку роз'ємів розміщено два світлодіода, що індикують поточний стан пристрою.
Червоний світлодіод – світиться, якщо підключення до шини Connect-Bus активно;
Зелений світлодіод – блимає, якщо здійснюється обмін даними з RS-232.


Алгоритм роботи модуля

Модуль RS02 системи Bitrek Connect за допомогою інтерфейсу RS-232 здійснює обмін даними з пристроєм “CAN-Log”. Модуль отримує дані від пристрою та транслює їх у шину Connect-Bus.

Загалом у шину транслюється 29 наперед визначених PGN. перелік всіх змінних, що транслюються в шину, представлений у Додатку 2.

Деякі змінні, які транслюються в шину, можуть містити нулі. Така ситуація можлива якщо:

  • Встановлений період опитування датчика більше, ніж період відправки змінної, що містить значення цього датчика;
  • Пристрій «CAN-Log» не передає інформацію про поточний датчик.

Налаштування модуля RS02

Модуль RS02 має ряд параметрів, що настроюються, список яких представлено в Додатку 1. Для налаштування модуля використовується модуль конфігуратора системи Bitrek Connect, а також ПЗ Connect Configurator. Порядок роботи з модулем конфігуратора та ПЗ докладно описані в документі «Загальний посібник організації та налаштування системи Bitrek Connect».

Модуль RS02 сумісний з модулями CAN-Log як старих версій (P145), так і нових (U245). Вибір версії “CAN-Log” здійснюється параметром ID 0405

Модуль RS02 має можливість встановлювати робочу програму модуля “CAN-Log”. Для цього у параметрі модуля ID 0404 необхідно прописати бажаний номер програми “CAN-Log”. При якщо в даному параметрі прописати значення 0, то номер програми змінено не буде.

Слід мати на увазі, що встановлення номера програми відбудеться лише після перезавантаження модуля.

Існує можливість перевірити зв'язок модуля «CAN-Log» та модуля RS02 Для цього потрібно встановити тестову програму CANLog. У цьому режимі CAN-Log імітує підключення до зовнішньої CAN шині транспортного засобу та передає ряд тестових параметрів. Ці параметри зчитуються та передаються в шину Connect-Bus. Отже, є можливість налаштування даних параметрів для передачі на сервер через теркер системи Connect. В якості контрольних параметрів можуть бути використані параметри температури охолоджуючої рідини та оборотів двигуна.

Номер тестової програми для CAN-Log версії P145 - 188. Для версії U245 тестовий номер програми – 11 188.

Базове налаштування модуля зводиться до встановлення всього двох параметрів: версія протоколу «CAN-Log» та номер програми «CANLog ». Після того, як дані параметри будуть налаштовані правильно, модуль RS02 почне транслювати в шину ряд параметрів, що отримуються від “CAN-Log”.


Підключення «CAN-Log» до модуля RS02

Підключення інтерфейсу RS-232 модуля «CAN-Log» та модуля RS02 здійснюється за перехресним принципом: сигнал RX модуля “CAN-Log” підключається до сигналу TX модуля RS02 (див. таблицю 5.)

Таблиця 5. Схема підключення модуля “CAN-Log”

SEO CAN-LOG З'єднати Модуль RS02
Найменування контакту № контакту Найменування контакту
RS 232 Rx 4 TX D
RS 232 Tx 1 RX D
GND 3 чи 6 GND
+ Vin 5 чи 2 + Vin

Додаток 1 . Параметри пристрою

Назва параметра ID при налаштуванні Розрядність параметра Призначення параметра Значення за замовчуванням
1 CANSlaveAddr 0200 1 байт Адреса пристрою на шині Connect-Bus 4
2 CANLogPrgNum 0404 2 байти Номер програми CAN Log 188
3 SturtupNum 0405 4 байти Версія протоколу CAN Log 0
4 BusSendPeriod 0700 1 байт Період надсилання даних CAN Log у шину Connect-Bus 1100
5 CANLogPollingPeriod 0701 1 байт Період опитування CAN Log, в секундах 5
6 DevicePIN 0910 1 байт Пароль доступу до пристрою 11111

Додаток 2. Список змінних, що транслюються в шину Connect-Bus

Назва параметра Розрядність PGN Старт Біт Біт Усього Таймаут Дискретність
1 Модель пристрою 4 18F713 0 32 10 -
2 Версія ПЗ 4 18F713 32 32 10 -
3 Час роботи модуля 4 18F712 0 32 10 1 сек
4 Кількість запусків модуля 4 18F712 32 32 10 шт.
5 Час роботи двигуна 4 18F715 32 32 5 1 сек
6 Пробіг транспортного засобу 4 18F716 0 32 5 0,005 км
7 Витрата палива 4 18F716 32 32 5 0,05 л
8 Рівень палива у баку (літр або %) 2 18F717 0 16 5 0,1 л/0,1%
9 Обороти двигуна 2 18F717 16 16 5 0,25 про/хв
10 Температура двигуна 1 18F717 32 8 5 -60 ° С
11 Швидкість транспортного засобу 1 18F717 40 8 5 1/256 км/год чи 1 км/год
12 Навантаження на вісь №1 2 18F717 48 16 5 0,5 кг
13 Навантаження на вісь №2 2 18F718 0 16 5 0,5 кг
14 Навантаження на вісь №3 2 18F718 16 16 5 0,5 кг
15 Навантаження на вісь №4 2 18F718 32 16 5 0,5 кг
16 Навантаження на вісь №5 2 18F718 48 16 5 0,5 кг
17 Час збирання врожаю 4 18F71A 0 32 5 1 хв.
18 Прибрана площа 4 18F71A 32 32 5 1/10000 Га
19 продуктивність 2 18F71B 0 16 5 1/100000 Га/год
20 Зібраний урожай 4 18F7B 16 16 5 1 кг
21 Вологість зерна 2 18F71B 48 16 5 0,1%
22 Рівень рідини AdBLUE 2 18F71C 0 16 5 0,1%
23 Обороти молотильного барабана 2 18F71C 16 16 5 1 об/хв
24 Зазор підбарабання на виході 2 18F71C 32 16 5 1мм
25 Положення педалі акселератора 1 18F71C 48 8 5 0,4%
26 Навантаження двигуна 1 18F71C 56 8 5 1%
27 Пробіг до чергового обслуговування 2 18F71D 16 16 5 1 км
28 Перевищення пробігу 2 18F71D 32 16 5 1 км
29 Пробіг після обслуговування 2 18F71D 48 16 5 1 км